giải đáp khách hàng

Làm hồng đầu nhũ hoa có đau không?

01/2016 15

Cho tôi hỏi làm hồng đầu nhũ hoa có đau không? Tôi muốn đưa vợ đi làm hồng đầu nhũ hoa nhưng cô ấy vốn sợ đau nên vẫn do dự. Mong bác sĩ trả lời giúp tôi sớm để vợ tôi yên tâm. Cảm ơn bác sĩ! (Quang M