làm hồng nhũ hoa có hại không

Phương pháp làm hồng nhũ hoa có hại không?

10/2015 26

Thưa bác sĩ! Em sinh thường nên khá nhiều sữa vì thế cho cháu bú mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu. Sau đó, em thấy nhũ hoa đen thâm lại nhìn rất xấu. Em muốn đi làm hồng nhũ hoa để cải thiện tình t