nhũ hoa còn trinh

Nhận biết con gái ngoan nhờ nhũ hoa còn trinh

12/2015 04

Từ xưa tới nay, cánh mày râu vẫn truyền tai nhau một số cách giúp nhận biết con gái còn trinh hay không. Mặc dù những cách này không hoàn toàn đúng, song nó vẫn luôn là vấn đề nóng bỏng và được mọi ng